Gödsel- Lannoitteet
Vi  säljer Kaskisten Lannoites samt Cemagros Gödsel till konkurenskraftiga priser. Fråga oss för ett förmånligt allternativ.
Även Yara Gödsel.

Växtskyddsmedel
Vi säljer Flera olika Importörers växtskyddsmedel. Konkurenskraftiga priser från oss.

Utsäde
Från oss fås också Spannmålsutsäde,rybs och rabs. Fråga oss.

Kalk
Vi säljer Stålslagg och Masungsslagg från Rukki i Brahestad. Även försäljning av importerad jordbrukskalk från Estland. Fråga om förmånlig offert.